General Terms and Conditions

Data transfer declaration

I acknowledge the following personal data stored in the user account of TRATTORIA TOSCANA – BEBÓ KFT. (Company address: H-1056, Budapest, Belgrád rakpart 13-15.) in the user database of www.toscana.hu will be handed over toOTP Mobil Ltd. and is trustedas data processor. The data transferred by the data controller are the following:

 • Date of transaction
 • Amount paid
 • Name
 • Email
 • Phone number
 • Billing address
 • Billing name
 • Delivery address
 • Delivery phone number
 • Products bought

The nature and purpose of the data processing activity performed by the data processor in theSimplePay PrivacyPolicy can be found at the following link: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Általános Szerződési Feltételek ( Honlap Házhozszállítás)

1. Webáruház (étterem) adatai:

A toscana.hu webáruház üzemeltetője a Bebó Kft (Trattoria Toscana Étterem)

 • Székhely: 1056 Budapest Belgrád rakpart 13-15.
 • Adószám: 12477665-2-41
 • Bejegyző hatóság: Fővárosi Cégbíróság
 • Ügyfélszolgálat: +361 327-0045
 • e-mail: manager@toscana.hu

2. Az elektronikus szerződéskötés lépései

2.1. A Megrendelő köteles a megrendelés során kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni. A Webáruházat a Megrendelő által tévesen illetve pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.2. A megrendelni kívánt termék(ek) kiválasztása. Az elektronikus szerződés tárgyát a kiválasztott termék(ek) képzi(k). Vételárak a termékek mellett kerülnek feltüntetésre, melyek tartalmazzák az általános forgalmi adót és a csomagolást. A Webáruház fenntartja magának az árváltoztatás jogát, azzal, hogy minden esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

2.3. Belépés a pénztárhoz és a rendelés elküldése. A rendeléshez meg kell adni a következő adatokat: Név, cím, cégnév, ha cégtől rendelnek, utca, város, irányítószám, telefonszám, email, szállítási cím. A megjegyzés rovatba feltüntethető az egyedi kérések sora. Fontos, hogy a szállítási hely minden részletét fel kell tüntetni a megrendelés során, a könnyebb elérés érdekében.

2.4. A toscana.hu oldal üzemeltetője a megrendelés megérkezését elektronikus úton pár percen belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az a toscana.hu és a Megrendelő számára is egyaránt hozzáférhetővé válik. Amennyiben visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 15 percen belül nem érkezik, a Megrendelő az ügyfélszolgálati telefonszámon érdeklődhet megrendelésének állapotáról.

2.5. A megrendelt termék(ek)et futár által történő kiszállítással adjuk át. Webáruházunkban megrendelt terméke(ek)et a webáruházban online bankkártyával ill. a kiszállításra megjelölt helyszínen készpénzzel vagy bankkártyával lehet fizetni. A kiszállítás átlagosan a megrendelés visszaigazolását követő 90 percen belül történik.

2.6. LEMONDÁS FELTÉTELEI: Megrendelő a rendeléstől számított 30 percen belül, telefonon jogosult lemondani a rendelését.

2.7. Az adatbeviteli hibák megrendelés feladását megelőző azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

 • a “Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
 • a személyes adatok bármikor változtathatóak.

2.8. A megrendeléssel, visszaigazolással és a végszámlával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Bebó Kft (Trattoria Toscana Étterem) nem iktatja, a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

3. Problémák, reklamáció, panaszkezelés

A megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt a Megrendelő az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken tudja jelezni:

 • telefonon: +361 327-0045 vagy +361 327-0046
 • email: manager@toscana.hu

A Szolgáltató a Rendelések hibátlan teljesítésére köteles. A Rendelés tárgyának fizikai és jogi hibáiért a Szolgáltató a szavatosság szabályai szerint felel a Felhasználóval szemben, a magyar Polgári törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően.

Rendelésre vonatkozó panasz az alábbiak szerint nyújtható be:

3.1. a Honlapon keresztül; e-mail címünkre.
3.2. telefonon keresztül, a Rendelést teljesítő Bebó Kft (Trattoria Toscana Étterem) telefonszámán – valamennyi Felhasználó esetében;
3.3. írásban, a Szolgáltató címére küldve (1056 Budapest Belgrád rakpart 13-15.)

A benyújtott panasznak tartalmaznia kell a panaszt benyújtó személy személyes adatait (családi és utónév, értesítési cím és opcionálisan e-mail cím, valamint telefonszám), a panasz okát és a Felhasználó kérését.

A panaszokat a Szolgáltató – amennyiben jogszabály kötelező előírása ennél rövidebb határidőt nem ír elő – a beérkezést követő 14 napon belül köteles kivizsgálni.

A panaszt benyújtó felet a Szolgáltató a panaszbejelentésben megadott címre, vagy a bejelentés módjától függően, e-mail címre megküldött levélben vagy e-mailben értesíti a kivizsgálás módjáról.

A Rendelés részét képező termék fizikai vagy jogi hibájára vonatkozó panasz esetén, a panaszt a magyar Polgári törvénykönyv szavatosságra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell kivizsgálni.

4. A Szolgáltatásokra vonatkozó panasz

A Szolgáltatásokra vonatkozó panasz az alábbiak szerint nyújtható be:

4.1. a Szolgáltató elektronikus levélcímére manager@toscana.hu
4.2. írásban, a Szolgáltató címére küldve 1056 Budapest Belgrád rakpart 13-15.

A benyújtott panasznak tartalmaznia kell a panaszt benyújtó személy családi és utónevét, a panasz tárgyát és a Felhasználó kérését.

A panaszokat a Szolgáltató a beérkezésük sorrendjében vizsgálja ki, a kézhezvételt követő 14 napon belül.

A panasz benyújtóját a Szolgáltató a panaszbejelentésben megadott címre, vagy a bejelentés módjától függően, e-mail címre megküldött levélben vagy e-mailben értesíti a kivizsgálás módjáról.

Felügyeleti szervek:

 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság – 1088 Budapest, József krt. 6.
 • Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség – 1052 Budapest, Városház u. 7.
 • Budapesti Békéltető Testület – 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Home Delivery

Home delivery is possible through our partners Wolt and Foodpanda.

Should you have any question, please call us! +36 1 327 0045